Bug details

NO BUG, but my ide to make better work in Indesign.... ON SWEDISH... OM FÖRBÄTTRING I INDESIGN CC 2019 med flera... Jag skulle vilja att ni

ON SWEDISH... OM FÖRBÄTTRING I INDESIGN CC 2019 med flera versioner...
Jag skulle vilja att ni i Indesign skapade möjligheter att spara olika inställningar i en lista, på olika skuggor jag gör för bildramar och bokstavs skuggor. Nu finns inget sådant! ....Torgny

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Torgny Seger shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base