אהרון

My feedback

 1. 301 votes

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  Started  ·  57 comments  ·  Adobe InDesign: Feature Requests » Document/Pages  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  An error occurred while saving the comment
  אהרון commented  · 

  למעשה הפתרון שלי זה לשכפל עמוד להחיל עליו נון מאסטר ואז לשכפל כמה שצריך
  זה נשאר באותו מקום

  אהרון supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base