Τριαντάφυλλος Καραγιάννης

My feedback

 1. 144 votes
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)

  We’ll send you updates on this idea

  An error occurred while saving the comment
  Τριαντάφυλλος Καραγιάννης commented  · 

  I’ll second the OP’s request. Given how long this has been requested for, and given this only a **** colour picker we’re asking for, this is borderline sadism in Adobe‘a part. Whatever InDesign is aimed for, some people (me included) do perceive and calculate colour MUCH more easily in hsb. I now launch Illustrator to calculate colour, which is a shame!

  Τριαντάφυλλος Καραγιάννης supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base